FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania.

 

Czym jest System Rejestracji Rozmów "Inwigilator"?

Jest narzędziem do nagrywania treści rozmów telefonicznych. Każde nagranie niesie ze sobą
informacje o czasie rozpoczęcia rozmowy, czasie trwania, linii, na której została zarejestrowana
rozmowa oraz numer ze przychodzącym lub wychodzącym.

Czy System "Inwigilator" służy jedynie do rejestracji linii telefonicznych?

Nie. System "Inwigilator" służy również do rejestracji dźwiękowej obiektów, nagrywania treści
rozmów na radiotelefonach, rejestracji głosowej konferencji oraz nagrywaniu innych źródeł
dźwięku.

Czym charakteryzuje się monitoring dźwiękowy obiektów?

Monitoring dźwiękowy obiektu polega na nagrywaniu głosów i dźwięków w monitorowanym
pomieszczeniu. Wbudowany system autodetekcji dźwięków powoduje włączenie rejestracji
jedynie wówczas, gdy pojawiają się dźwięki. Cisza nie jest nagrywana, co ułatwia późniejszy
przesłuch nagrań np. w przypadku wspomagania monitoringu wizyjnego. Wszystkie nagrania
posiadają informacje o czasie ich zarejestrowania.

   
 


P.H.U. NemoTECH 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345, email: biuro@nemotech.pl
telefony: (32)777-10-74 - dział handlowy, (32)777-14-76 - dział techniczny, mobile: (0)606-511-284, (0)605-057-069, fax (32)777-14-77