Sposób zapisu rozmów:
System zapisuje nagrania na dysku twardym komputera PC w postaci plików *.wav lub *.flac
(pliki skompresowane, bez utraty jakości). Ilość nagranych rozmów limitowana jest przez
pojemność dysku twardego komputera np. dysk o pojemności 120 GB dla rejestracji
10 lnii przy dużym nasileniu rozmów pozwoli na ciągłą pracę w granicach 6 miesięcy.
Jednocześnie system posiada możliwość zdefiniowania czasu, po którym automatycznie
usuwane są nagrania np. 90 dni. Czas ten jest deklarowany dla każdej linii z osobna
lub dla wszystkich obsługiwanych linii i mieści się w zakresie od 1 do 999 dni.
Poprawne zdefiniowanie terminu przetrzymywania rozmów pozwala na ciągłą nieprzerwaną
pracę systemu bez obaw zatrzymania rejestracji wynikającego z zapełnienia dysku twardego
w serwerze rejestrującym.

Wyszukiwanie rozmów:
System posiada funkcje wyszukiwania rozmów, w której użytkownik określa rodzaj
wyszukiwanych rozmów tzn.: wychodzące, przychodzące lub wszystkie. Podaje również
pełny numer do wyszukania lub jego znaną część, a brakującą część zastępuje znakiem
" * " np. 0105522* oznacza, że wyszukane zostaną wszystkie rozmowy przeprowadzone
z Warszawą. Wyszukując rozmowy definiujemy jednocześnie, dla których linii, spośród
obsługiwanych obowiązuje dane wyszukanie. Ponadto w zakładce "Panel" mamy
możliwość wyświetlania rozmów z dowolnej linii z danego dnia lub z dowolnych
wskazanych dni z możliwością sortowania w obu kierunkach po kolumnach:
Data, Czas, Linia, Numer oraz Nazwa. Własność ta jest pomocna, gdy staramy się
wyszukać rozmowę, której numeru nie znamy, a posiadamy inne informacje na jej temat
np. przybliżona data lub pora dnia. Wówczas wyświetlamy rozmowy z danego dnia
i sortujemy po kolumnie np. Data, co zawęża nam ilość rozmów, które są podejrzane
o tę poszukiwaną. Pamiętajmy, że w miarę użytkowania systemu odnalezienie
pojedynczej rozmowy sprzed np. miesiąca może stanowić problem lub zabrać dużo
cennego czasu bez odpowiednich narzędzi.

 

strona 2/5

<< Wstecz  |  Dalej >>

   
 


P.H.U. NemoTECH 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345, email: biuro@nemotech.pl
telefony: (32)777-10-74 - dział handlowy, (32)777-14-76 - dział techniczny, mobile: (0)606-511-284, (0)605-057-069, fax (32)777-14-77