Rejestrator Rozmów Telefonicznych i Radiotelefonicznych

Opis i właściwości Systemu
   System rejestracji rozmów telefonicznych "Inwigilator1.8", którego producentem jest firma
NemoTECH został zaprojektowany do automatycznego nagrywania rozmów przeprowadzanych
na liniach telefonicznych i radiotelefonicznych. Obecnie wykorzystywany jest on w całej Polsce
m.in. w firmach telemarketingowych, konsorcjach taksówkowych, placówkach szybkiego
reagowania np. pogotowia ratunkowe oraz w centrach telefonicznych wielu firm.
System pracuje bezobsługowo, rozmowy rejestrowane są na wszystkich obsługiwanych
liniach niezależnie od czynności wykonywanych przez użytkownika np. odsłuchu jednej
z prowadzonych rozmów.

Właściwości:
- automatyczna rejestracja rozmów na 32 liniach telefonicznych lub radiotelefonicznych
  na pojedynczym serwerze rejestrującym
- odtwarzanie aktualnie prowadzonej rozmowy
- detekcja numerów wychodzących i przychodzących CLIP
- automatyczna kompresja nagrań do formatu FLAC
- funkcja autowzmocnienia dla słabo słyszanych rozmów
- dostęp poprzez sieć LAN
- wyszukiwanie rozmów
- opcja automatycznego usuwania rozmów
- zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych
- generowanie raportów

Informacje, które zawiera nagrana rozmowa:
Każda rozmowa nagrana w systemie rejestracji rozmów "Inwigilator" niesie ze sobą następujące
informacje:
- treść rozmowy w pliku z nagraniem
- data i czas rozpoczęcia rozmowy
- czas trwania rozmowy
- nazwa własna stanowiska telefonicznego
- nazwa abonenta wybieranego lub dzwoniącego

 

strona 1/5

Dalej >>

   
 


P.H.U. NemoTECH 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345, email: biuro@nemotech.pl
telefony: (32)777-10-74 - dział handlowy, (32)777-14-76 - dział techniczny, mobile: (0)606-511-284, (0)605-057-069, fax (32)777-14-77