Zabezpieczenia:
System "Inwigilator" posiada zabezpieczenia uniemożliwiające dostęp do oprogramowania,
a co za tym idzie do możliwości przesłuchiwania i zarządzania rozmowami osobom
nieupoważnionym. Odbywa sie to poprzez wprowadzenie hasła dostępowego przez osobę
administrującą systemem. Po zablokowaniu program nie reaguje na polecenia, uniemożliwia
ponadto zamknięcie samej aplikacji.

Gdy słabo słychać rozmówcę:
System posiada wbudowaną unikatową funkcję "autowzmocnienie", która zwiększa czytelność
rozmowy poprzez dodatkowe wzmacnianie słabo słyszanej strony rozmowy. Obserwujemy
wówczas efekt znaczącej różnicy w odbiorze słyszalności drugiej strony rozmowy pomiędzy
nagraniem, a wrażeniami z przeprowadzonej rozmowy tzn. odsłuchując nagranie stwierdzamy
nieraz, że słyszymy drugą stronę znacznie lepiej niż w samej rozmowie. Funkcja ta została
zaprojektowana w założeniu, iż najistotniejsza w rozmowach telefonicznych jest czytelność
treści przeprowadzanych rozmów i jest ona zastosowana standardowo w systemie "Inwigilator".
Istnieje jednakże możliwość wyłączenia powyższej funkcji.

Rozmowy nie nagrywane:
System rejestracji pozwala na zdefiniowanie numerów telefonów, które nie będą nagrywane
np. numer faksowy lub połączenia wewnętrzne. Funkcja ta pozwala zaoszczędzić miejsce
na dysku twardym zajmowane przez zbędne lub niewartościowe dla nas nagrania.
Istnieje dodatkowo możliwość zdefiniowania danego numeru w ten sposób, aby połączenia
np. wychodzące nie były nagrywane, natomiast połączenia przychodzące na ten numer będą
już nagrywane. Ilość numerów do zdefiniowania jest nieograniczona.

 

strona 4/5

<< Wstecz  |  Dalej >>

   
 


P.H.U. NemoTECH 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345, email: biuro@nemotech.pl
telefony: (32)777-10-74 - dział handlowy, (32)777-14-76 - dział techniczny, mobile: (0)606-511-284, (0)605-057-069, fax (32)777-14-77